Jeotermal.com - Jeotermal, Jeotermal Enerji, Termal, Mineralli Su | Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri

Dosyalar

Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri
İNDİR

Editör

230 İndirme


Jeotermal Enerji Santrallerinde Kimyasal Uygulamaları, Uygulama Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve İşletmelere Maliyetleri 

 

Alper Tunga DOST
 
ÖZET
Bu çalışmada jeotermal enerji santrallerinde sudan kaynaklanan korozyon ve birikinti problemlerinin
yaratacağı sorunlar, bu sorunlar karşısında yapılacaklar hakkında bilgi verilmektedir. İşletmelerde bir
sorunun yaşanmasını beklemekten çok, koruyucu önlemler ile oluşmamasını sağlamanın önemi
vurgulanmaktadır. Bu çerçevede; doğru uygulamaların işletmelere kazandırdıkları veya diğer bir bakış
açısıyla yanlış veya eksik uygulamaların işletmelere kaybettirebilecekleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Jeotermal eneji üretiminde santrallerdeki gider kalemleri içinde yer alan kimyasal şartlandırma
programları eğer doğru seçilmezse veya hassas olarak takip edilmezse umulmadık maliyetler ile
karşılaşılması söz konusudur. Burada dikkat çekilen maliyet oluşan sorunun çözümüne harcanan
bakım, onarım giderlerinden çok santralin durduğu sürede kaybetmiş olduğu üretim kayıplarıdır.
Hazırlanan bu çalışmada santrallerdeki su kimyası ve uygulamaları konusunda dikkat çekmek,
beklenmeyen üretim kayıplarını azaltmak, bir mühendis olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal, İnhibitör, Birikinti, Korozyon, Üretim kaybı.
 
ABSTRACT
This study, mainly focuses on the issues such as corrosion and scaling and the solutions for such
problems that are commonly faced in geothermal power plant operations. It is strongly advised to be
ready and proactive rather than observing it. Under this condition, this study gives comments about
wrong applications and makes additional advises for appropriate actions. Chemical consumptions are
not negligable costs in geothermal power plants. A wrong program selection or inappropriate
applications creates many issues and unexpected costs. Most important cost is production loses
rather than maintenence, replacement or cleaning costs. In order to minimize these unwanted results
such as production loses; this study intends to emphesize the importance of water treatment in
geothermal power plants.
Key Words: Chemical, Inhibitor, Scale, Corrosion, Production loses.
 
1. GİRİŞ
Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yönelim ve bu tip enerji kaynaklarının popülaritesinin
artması beklenen bir gelişmedir. Zira fosil bazlı yakıtlar ile enerji üretmek gelişen ekonomik koşullar
altında ciddi maliyetlere ulaşmaktadır. Yakın geçmişe kadar maliyetler dışında pek dikkate alınmayan
bir unsur bir anda en ön plana geçmiştir. Bu da “Çevre” unsurudur. Çernobil felaketinden sonra
nükleer enerjinin güvenilirliği tartışılırken, gün geçtikçe CO2 emisyon oranları, küresel ısınma, ozon

Yorumlar

Yorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için [ÜYE OL] tıklayabilirsiniz. Üyemiz iseniz [GİRİŞ] yapabilirsiniz.